Dane Klienta

Login:

Login będzie Twoim identyfikatorem w systemie sprzedaży biletów.
Hasło:
Powtórz hasło:

UWAGA: w haśle rozróżniane są duże i małe litery!
 
 
 
Dane klienta:
Nazwisko:
Imię:
Adres e-mail:
 
 
 
DANE DO WYSTAWIENIA FAKTURY
Adres - ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
 
 
Państwo:
- prosimy o wypełnienie dla celów statystycznych.
Województwo:
 
POZOSTAŁE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kopalnię Soli "Wieliczka" S.A.  wskazanych przeze mnie danych osobowych dla celów marketingowych w rozumieniu  z art. 7 ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ("RODO"),  w celu marketingowym - własnych produktów lub usług administratora danych.
Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Kopalnię Soli "Wieliczka" S.A. na podany przeze mnie adres email informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. 2013, poz. 1422).
Zgadzam się na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów  wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisów  ustawy z dnia  16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. 2016 poz. 1489 ze zm.) pochodzących od Kopalni Soli "Wieliczka" S.A.
 
 

  Płatności realizuje: